Marc Gusner (Leiter-Stellvertreter Bauhof und Musikschullehrer)

Marc Gusner
  • kommt aus Lech
  • an der Schule seit September 2002
  • unterrichtet Horn, Klavier und E-Bass

Adresse

Dorf 603
6764 Lech

Partei

Liste Lech